Nefes Terapisi

Nefes teknikleri;
Duygusal sıkışmaların biyolojik alt yapıları vardır. Bu blokajları boşaltmak nefes egzersizleriyle mümkündür. Doğru nefes almak bile kişide önemli psikolojik farkındalık sağlamaktadır. İnsan bedeni bir enerji yumağı olduğundan bu teknikler sayesinde enerjinin akışını ve dolayısıyla düşünce ve duyguların da akışını değiştirebilmektedir.

Nefes – Hipnoterapi; 
Nefes aktivasyonu ile bilinçaltında yerleşmiş bir çok anı aktive olur; bunlar danışana acı veren duygulara neden olan bilinçaltı anlamlar içerebilir; danışanı doğru nefes alış verişiyle biyolojik olarak değişime hazırladığımız esnada hipnoterapiyle bilinçaltındaki anlamları değiştirme sürecini de başlatırız ki derin ve kalıcı bir değişim gerçekleşsin.

Nefes – Regresyon terapisi;
Geçmişini özgürleştirmemiş kişiler şimdi ve burada varolamazlar, kaygıdan kurtulamazlar. Geçmiş geçmişte kalamaz; psikolojik olarak tüm yaşadıklarınız sizinle beraber bir şekilde yaşamaktadır. Kararlarınızı verirken geçmiş referanslarınızı istemesenizde aktive edersiniz. Regresyon terapisinde kullandığımız yöntemlerle geçmişinizi değiştiremeyiz ancak, geçmişinizin şimdide oluşturduğu etkiyi olumlu bağlama genişletebiliriz. Regresyon, danışanı geçmişten özgürleştirir.

Nefes – Hipnoz ile regresyon;
Regresyon terapisini hipnoterapi ile birleştirdiğimizde hem geçmişi yapılandırırız hem de geçmişteki olay ve durumlara verdiğimiz anlamları yeniden anlamlandırmış oluruz. Böylece geçmiş, şimdinin paralelinde yaşarken algı süreçlerimize olumlu yansır.

Nefes-EMDR 
Nefes eğitimi veren ve yapılandırcı terapi kullanmayanların nefesin başlattığı aktivasyonu yarım bıraktıklarını söyleyebiliriz. Yapılandırma terapisi ile biyolojik uyarılmış kognisyonlar ve travmalar danışanı destekleyecek şekilde duygu mantık ikileminde olması gereken yere gelir. EMDR gibi travmalar ve yapılandırılması gereken süreçlerle ilgili kullanılan etkili yapılandırıcı terapiler sayesinde danışan aktive olmuş ve açığa çıkmış durumları yapılandırma fırsatı bulur.

Nefes – Time-Line- Hipnoz 
Regresyon, nefes ve geçmiş yapılandırmanın önemli dinamiklerindendir. Time-Line terapi sayseninde iç temsil üzerinden geçmişi yapılandırarak hem kognisyonel bir değişim gerçekleştirmiş oluyoruz hem de travmatik süreçlerin bağlamını genişleterek öğrenme deneyimlerine çeviriyoruz. Time line terapisi sayesinde travmatik ara bul-geri getir modelini değiştimiş ve danışanı rahatlatmış oluyoruz.

2018-01-26T17:42:25+03:00

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.